Letselschade bij arbeidsongeval

Wat is er concreet met u gebeurd? Misschien bent u tijdens het werken van een steiger gevallen. Wellicht heeft u in uw dienstwagen een verkeersongeluk ondergaan of heeft u letsel opgelopen door een niet correct werkende machine. Wat er ook gebeurd is, als u tijdens uw werk letsel heeft opgelopen, dan spreken we van een arbeidsongeval. En wanneer we spreken van een arbeidsongeval, zeker als dit arbeidsverzuim tot gevolg heeft, dan zijn er twee partijen die belang hebben bij een goede afwikkeling. Zowel u als uw werkgever hebben belang bij een goede afwikkeling en een gezonde en snelle terugkeer.

Letselschade bij een arbeidsongeval vraagt om professionele bijstand

Uw arbodienst en medisch specialisten kunnen u van dienst zijn bij een zo kort mogelijke verzuimperiode. Maar als uw arbeidsongeval veroorzaakt is door derden of door ondeugdelijk materiaal, dan is het goed als u en uw werkgever vakkundige juridische bijstand zoeken. Is dit bij u het geval? Neemt u dan vrijblijvend en gratis contact op met A&E Letselschade, via ons contactformulier. Onze juristen zorgen ervoor dat de kosten van uw arbeidsgeval verhaald worden op de verantwoordelijken.

In het kort mag u dit verwachten:

  • Een open en eerlijke communicatie
  • Een professionele aanpak
  • Bewezen succes
  • Kennis van uw arbeidsomstandigheden
  • Eerlijke communicatie over de haalbaarheid
  • Snelheid van handelen
  • Goede voorlichting
  • Adviezen om soortgelijke gevallen te voorkomen

Letselschade advocaat spreken?

Gratis & vrijblijvend advies

A&E Letselschade voor een adequate en cliëntvriendelijke aanpak

Letselschade bij een arbeidsongeval is niet alleen voor u bijzonder vervelend, maar ook voor uw werkgever. Verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden is een gedeelde verantwoordelijkheid. En hoe zit dat met schade? U lijdt misschien inkomensverlies, zeker als uw arbeidsverzuim langdurig is en u bijvoorbeeld geen aanspraak kunt maken op geplande overuren of een onregelmatigheidstoeslag. Uw werkgever zal voor uw werk iemand tijdelijk moeten inhuren en laten inwerken. Ook dat kan veel geld kosten, naast het doorbetalen van uw loon. De juristen begrijpen dit. Waar wij mogelijkheden zien om de kosten van letselschade bij een arbeidsongeval op derden te verhalen, gaan we dit ook doen.

Letselschade bij een arbeidsongeval, snelheid is geboden

U kunt ons beschouwen als uw betrouwbare partner bij een snelle en juridisch correcte oplossing. U heeft letselschade bij een arbeidsongeval opgelopen, Daarom gaan wij voor u aan de slag. Wij zorgen dat materiële en immateriële schade wordt vergoed.
Als u recht heeft op smartengeld, dan gaan wij dat regelen. Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op en laat u kosteloos adviseren door experts.